hethongxulynuoccn

Hệ thống Xử lý nước công nghiệp

Giá: Liên hệ

Liên hệ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ CHO NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN, TRƯỜNG HỌC BỆNH VIỆN, KHU DÂN CƯ…

Khoan -> Lấy mẫu -> Xét nghiệm -> Xây dựng quy trình xử lý -> Dự toán + Thiết kế -> Thi công + mua thiết bị.

BÌNH LỌC NƯỚC CÔNG NGHIỆP INOX 304 Khử sắt, mangan:

Nước được chảy qua bộ lọc với vật liệu là các chất có khả năng ô xy hóa mạnh để chuyển sắt 2 thành sắt 3, kết tủa và được xả ra ngoài. Quá trình này cũng đồng thời xử lý mangan và mùi hôi của khí H2S (nếu có). Sau đó, nước được đưa vào sản xuất hoặc tiếp tục phải xử lý.

Làm mềm, khử khoáng

Nước thô được xử lý lọc qua hệ trao đổi ion (Cation-Anion), có tác dụng lọc những ion dương (Cation): Mg2+, Ca2+, Fe3+, Fe2+, … và những ion âm (Anion) như: Cl-, NO3-, NO2-,… Nước được xử lý qua hệ thống này sẽ được đưa vào bồn chứa hoặc tiếp tục được xử lý.

Nhận xét, đánh giá

“Hệ thống Xử lý nước công nghiệp”